Sıkça Sorulan Sorular

Ülkem İçin programı, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri ile birlikte toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlar. 2006 yılından bu yana, teması dönemsel olarak değişecek şekilde kurgulanan program kapsamında, bugüne kadar ormansızlaşmaya dikkat çekme, engelleri aşma, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme gibi farklı alanlarda sivil toplum işbirliği ile çalışmalar gerçekleştirildi.

Her proje 90binden fazla Topluluk çalışanı, 10bine yakın bayi ve tedarikçiler başta olmak üzere tüm Türkiye’de gündem oluşturacak ve kalıcı etki yapacak izler bıraktı.

2018 yılında Ülkem İçin programının yeni teması dijital gelecek olarak belirlendi.

Dijital teknolojilerin artan etkisiyle, günlük hayat, sosyal ilişkiler, çalışma ortamı, iş yapış şekilleri, ekonomik ve toplumsal yaşamın yeniden tanımlandığı dijital bir gelecek bizleri bekliyor. Bu gelecekte hepimiz için fırsatlar var; bugünden itibaren kendimizden başlayarak, ailemizin, çevremizin ve toplumun geleceğini şekillendirmede bizler de rol alabiliriz. Teknolojinin bize sunduğu imkânları kullanarak, varmak istediğimiz geleceği yine bizler şekillendireceğiz.

Ülkem İçin programı ile her birimizin,

  • Gelecekte nelerin değişebileceğini, değişimin hayatımıza, çevremize, dünyaya ve topluma etkilerini anlama ve büyük resimde kendimizi görme,
  • Teknolojinin hayatlarımızdaki yerini düşünmeye ve teknolojinin sağladığı gelişmeleri hayatımız ve geleceğimiz ile ilişkilendirmeye yönelik araçlar sunacağız.

Gönüllüler almak istedikleri rol doğrultusunda, sözcülük yapma, Topluluk ve toplum içinde görünürlük elde etme ve program kapsamındaki gelişim fırsatlarına erişme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca Ülkem İçin programının şekillenmesinde söz sahibi olma ve bu kapsamda fikirlerini hayata geçirme imkânına sahip olacaklar.

Ülkem İçin programının 2018 yılında başlayan bu yeni döneminde Gönüllülerin rolü projenin sahadaki temsilcisi, yüzü ve yol arkadaşı olmak. Gönüllüler, program boyunca kendi rollerini tasarlayabilecek, kendi istedikleri oranda rol üstelenebilecekler. Bu roller arasında seçim yapabilecekler:

  • Şirketlerde ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde Geleceği Tasarlıyorum Buluşmaları’nı gerçekleştirme
  • İçerik önerileri getirme, fikir üretme
  • Programın etkisini artırma, mesajları yaygınlaştırma ve heyecanın korunabilmesi amacıyla sözcülük rolü üstlenme
  • Sahanın ihtiyaç ve beklentilerini anlama, sahanın sesi olma
  • Diğer Gönüllüler ile bilgi paylaşımı ve etkileşim sağlama
  • Konu odaklı topluluklar oluşturma veya var olanları güçlendirme
  • Örnek hikâyeleri tespit etme, yaygınlaşmasına katkı sağlama

Gönüllüler, program için ayıracakları zamanı kendileri belirler. Bazı roller için ayda birkaç saat, daha etkileşimli roller için ise birkaç gün ayırmak yeterlidir.

Gönüllü olma süresi kişiye bağlıdır. Program’ın sürekliliği, Program’dan Gönüllü’nün de en yüksek şekilde faydalanabilmesi için en az 1 yıl süreyle yer alması önerilir. Dilerse Program’ın devam ettiği 3 yıl boyunca Gönüllü olmaya devam edebilir veya süreçte üstlendiği rolleri artırıp azaltabilir.

Evet. Farklı uzmanlıklardan, pozisyonlardan ve çalışma kategorilerinden Gönüllülerin birlikte hareket etmesinin Ülkem İçin Programı’nı daha da güçlendireceğine inanıyoruz.

Ülkem İçin Gönüllülerinin değişime açık, merak eden, yapabileceğine inanan, paylaşımcı, çevrelerini etkilemek isteyen, iletişim ve sosyal becerileri yüksek kişiler olması, bu rolü üstlenmelerini kolaylaştırır.

Hayır. Yenilikleri deneyimlemeyi seven, değişime açık, teknolojiyi merak eden ya da sorunlarına teknoloji ile çözüm arayan, teknolojiden faydalanarak fırsatlar yakalayacağına inanan tüm arkadaşlarımızın Gönüllü olmak için başvurmasını umuyoruz.

Ülkem İçin programı her zaman olduğu gibi herkese açık. Hedef, isteyen herkesin Program’ın içinde yer alması.

Her gönüllünün aynı oranda aktif olması beklenmiyor, başvuran ve bizimle iletişimde kalan her çalışma arkadaşımızın online Gönüllü Topluluğu’nda yer almasını hedefliyoruz.

Ülkem İçin Gönüllü Topluluğu esas olarak  online bir platform üzerinden iletişim kuracak. Online platformun lansmanı  2018 yılı sona ermeden tamamlanmış olacak. Bunun dışında daha küçük grupların tercih ettikleri roller veya programın gereklilikleri doğrultusunda yüz yüze toplantı, atölye gibi etkinliklerle bir araya gelmek de mümkün olacak.
Evet. Ülkem İçin yeni dönemine yönelik gönüllü başvurularını 2-23 Kasım 2018 tarihleri arasında topladık. Proje boyunca farklı dönemlerde tekrar gönüllü çağrısına çıkacağız. Gönüllü Topluluğunun esnek bir yapıda ve dileyen herkesi kapsayacak şekilde hareket etmesini hedefliyoruz.